IMG_8494

5 Jaar ambulancehelikopter RAV Fryslân

Het was dinsdag 16 november 2021 exact 5 jaar geleden dat RAV Fryslân startte met ambulancezorg via de lucht vanaf de Waddeneilanden. De acute zorg voor eilanders is hiermee verbeterd. Patiënten zijn sneller vanaf de Waddeneilanden in een ziekenhuis op de vaste wal, waar ze gespecialiseerde zorg kunnen krijgen. Een korte terugblik!
In 2014 geeft het ministerie van Defensie aan dat zij stoppen met het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. Het ministerie van VWS besluit dan dat Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân hiervoor verantwoordelijk wordt. Een traject van aanbestedingen volgt.

Airbus H145
RAV Fryslân verzorgt vanaf november 2016 niet alleen met ambulances, maar ook met een helikopter ambulancezorg in de hele provincie. Er wordt een Airbus H145 ingezet, omdat deze genoeg ruimte biedt voor zowel de benodigde middelen en materialen als de mensen om ambulancezorg te kunnen bieden.

Het team
Het team op de ambulancehelikopter bestaat uit een piloot, een HEMS Crew Member (HCM’er) en een ambulanceverpleegkundige. Het voordeel van zowel de HCM’er als de ambulanceverpleegkundige is dat zij ook op de ambulance auto werken. Zij kennen dus de werkwijze, de middelen, materialen en de andere ambulanceteams. Ook het samenwerken met de meldkamer, ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenpartners is hen bekend. De opgestarte zorg op het Waddeneiland wordt door het ambulanceteam voortgezet in de lucht, tot aan de overdracht aan het ziekenhuis op het vaste land.

Altijd standby
Sinds de start wordt de inzetbaarheid van de ambulancehelikopter voor patiënten op de Waddeneilanden door RAV Fryslân continu vergroot en verbeterd. In eerste instantie vloog de helikopter alleen overdag. Al snel stond de ambulancehelikopter áltijd stand-by. Ook ’s nachts. Het team beschikt inmiddels over steeds meer instrumenten, waardoor er nog beter in verschillende weertypes gevlogen kan worden.