Aangepaste uitvraag

Aangepaste uitvraag bij de meldkamer vanwege COVID-19

Ambulancezorg bestaat uit zeven meetbare stappen; van melding tot overdracht. Het proces begint bij de meldkamer. Een uitvraagsysteem helpt de centralist om snel tot de kern te komen en een inschatting te maken welke zorg nodig is. COVID-19 had in 2020 ook invloed op het werk van de centralisten.

Bij alle meldingen werd door de verpleegkundig centralist extra vragen gesteld. Er werd gevraagd of iemand koorts heeft, hoest of kortademig is. Op basis van de antwoorden waren drie uitkomsten mogelijk: iemand is niet-COVID-verdacht, er is een verdenking tot COVID of iemand heeft bewezen COVID. Bij een COVID-verdenking werd vanaf april 2020 het pandemieprotocol toegepast. Het protocol was een hulpmiddel voor verpleegkundig centralisten om een inschatting te maken of een ambulance nodig was of dat iemand naar de huisarts kon.