Eerste vaccin

Ambulancezorg in het tweede COVID-19 jaar

In 2020 kregen we te maken met de COVID-19 pandemie. Na veel onzekerheid en hectiek leerden we bij de (acute) ambulancezorg hiermee in de loop van het jaar om te gaan. Mede hierdoor hebben we ons ook goed door de twee ‘coronapieken’ van 2021 heen geslagen.

Samenwerking in de keten
Dit hebben we niet alleen gedaan, maar in goede samenwerking binnen de zorgketen, zowel met de andere ambulancediensten van Noord-Nederland als met onze partners binnen het ROAZ. Aan het begin van 2021 konden alle collega’s versneld terecht bij het Medisch Centrum Leeuwarden voor een COVID-19 vaccinatie.

COVID-besmettingen
Om te zorgen voor een goede patiëntenspreiding hebben we als RAV Fryslân wederom een bijdrage geleverd aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In tegenstelling tot 2020 waren er nu ook in Noord-Nederland veel besmettingen. De ziekenhuizen liepen vol met patiënten uit eigen regio en het aantal besmettingen onder medewerkers nam toe. Een aantal keren dreigde fase drie, oftewel code zwart. Dankzij de flexibele inzet van onze medewerkers is de patiëntenzorg niet in het gedrang gekomen.