clientenraad

Friese Cliëntenraad Ambulancezorg

RAV Fryslân heeft sinds de zomer van 2021 een cliëntenraad. Deze Friese Cliëntenraad Ambulancezorg (FCA) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle toekomstige patiënten van onze RAV en bestaat uit 5 enthousiaste en betrokken leden. De FCA heeft ook een adviserende rol richting de bestuurders, bijvoorbeeld als het gaat over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan patiënten.

“Eén van de taken van de cliëntenraad is om patiënten een stem te geven en ervoor te zorgen dat wat zij belangrijk vinden nog meer meegenomen wordt in de geboden ambulancezorg. Dit vinden wij als cliëntenraad erg belangrijk“, aldus voorzitter van de cliëntenraad Bert Smid. “Daarnaast is lid zijn van deze raad een mooie, maatschappelijke taak, waarbij we echt van betekenis kunnen zijn voor patiënten.”

Kritisch en betrokken
RAV Fryslân vindt het heel belangrijk dat de cliëntenraad er is. “Zo blijven we samen scherp op het leveren van de beste zorg aan onze patiënten”, geeft Victor Verrijp, medebestuurder van RAV Fryslân en bestuurder van UMCG Ambulancezorg aan. “De cliëntenraad denkt kritisch mee en is erg betrokken om de zorg voor onze patiënten nog beter te maken.“ Sietze Kijlstra, medebestuurder van RAV Fryslân en directeur van Kijlstra Ambulancezorg, voegt toe: “Onze samenwerking met de cliëntenraad is constructief. Vertrouwen is de basis en de patiënt is ons gemeenschappelijke uitgangspunt!“

Van links naar rechts: Nienke van Pijkeren, Peter Bos, Bert Smid (voorzitter), Marijke Sybrandy en Ineke Wachter. De Friese Cliëntenraad Ambulancezorg is bereikbaar via: clientenraad@rav-fryslan.nl