helikopter

Inzet van de ambulance­helikopter

Voor de ambulancezorg op de Waddeneilanden kan RAV Fryslân de ambulancehelikopter – ANWB MAA Medic01 – inzetten. Door COVID-19 was de helikopter nodig voor overplaatsing van IC-patiënten. Dankzij de inzet van helikopters konden patiënten die in kritieke toestand verkeerden snel over grote afstanden worden verplaatst.

Omdat half maart de IC’s in het zuiden van ons land snel vol liepen, begon de overplaatsing van patiënten naar ziekenhuizen in het noorden. Naast de vele ambulances die hiervoor zijn ingezet, werd vanaf de tweede helft maart ook de reservehelikopter van de RAV Fryslân onder call sign Lifeliner 5 vanaf Volkel ingezet. Vrij snel daarna werd ook de Medic01 door de Minister van VWS gevorderd voor het vervoer van IC-patiënten. De helikopter kreeg call sign Lifeliner 6 en vloog vanaf Groningen Airport Eelde en vliegbasis Leeuwarden.

De ambulancezorg op de Waddeneilanden is nooit in het gedrang geweest. “RAV Fryslân staat voor goede ambulancezorg en nam haar primaire verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg op de Friese Waddeneilanden, ook toen de daarvoor belangrijke helikopter was gevorderd. De zorg voor de inwoners en bezoekers van de Waddeneilanden was gegarandeerd door goede samenwerking met onze partners in de zorgverlening”, vertelt bestuurder Victor Verrijp.

In de periode dat de Medic01 was gevorderd, was vervoer met de boot mogelijk voor corona (verdachte) patiënten. Voor de spoedinzetten waren de traumahelikopters beschikbaar. En in april stond overdag, in samenwerking met Defensie, een NH90 helikopter paraat. Voor de avond- en nachtvluchten deed de Medic01 zelf dienst. Vanaf 1 mei, voor de start van de zomerperiode, was de Medic01 weer volledig inzetbaar voor de Waddeneilanden. Eind 2020, tijdens de derde besmettingsgolf werd de helikopter, naast de primaire taak op de Waddeneilanden, opnieuw deels ingezet voor het IC-vervoer.