Planbare ambulancezorg_Rick_Elizabeth_1

Optimaliseren planbare ambulancezorg

RAV Fryslân heeft zich samen met de RAV-en van Drenthe en Groningen ingezet voor het optimaliseren van planbare ambulancezorg. Dit gebeurde binnen een pilot in nauwe samenwerking met de betrokken ketenpartners. Het accent lag op een efficiëntere planning, waardoor de ambulancediensten vaker op tijd zijn en betere patiëntenzorg kunnen leveren.

Tot voor kort kwamen de meeste aanvragen voor planbaar ambulancevervoer in de ochtend. Het gaat om ritten waarvan vooraf bekend is dat de patiënt verplaatst moet worden. Meer aanvragen voor hetzelfde moment dan in te zetten ambulances zorgden voor vertraging die zowel de patiënt als de betrokken organisaties raakt. De ritten worden nu beter verdeeld over de dag.

Voor deze optimalisatie zijn werkprocessen, maar ook randvoorwaarden aangepast. Zo zijn er nu 18 in plaats van 15 zorgambulances beschikbaar voor Noord-Nederland. Door aanpassingen in de werktijden sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan. Ook is het team op de meldkamer voor ambulancezorg fors uitgebreid. Een team van vier medewerkers coördineert nu in nauwe samenwerking met ketenpartners de ritten van de planbare ambulancezorg.

Het vaker op tijd zijn, zorgt voor een hogere betrouwbaarheid en draagt bij aan goede patiëntenzorg. In de eindevaluatie onder ketenpartners geven ketenpartners aan dat de samenwerking prettiger verloopt dan bij de start en dat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd is. De pilot planbare ambulancezorg liep vanaf mei 2020 en is per 1 april 2021 beëindigd. Gezien de positieve resultaten van de pilot, wordt de nieuwe werkwijze voortgezet.