Rapid Responder

RAV Fryslân verantwoordelijk voor passende zorg voor mensen met onbegrepen gedrag.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân kreeg vanaf 1 januari 2021 van het ministerie van VWS de verantwoordelijkheid voor het vervoer van personen met onbegrepen gedrag. Deze taak wordt samen met de GGZ en Friese gemeenten ingevuld en is het vervolg van de goede samenwerking in de afgelopen jaren.

Voor het vervoer van personen met onbegrepen gedrag wordt de Rapid Responder GGZ ingezet. Dit is een onopvallende personenbus, met aan boord een chauffeur van Kijlstra personenvervoer en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ Fryslân.

Samen goede afspraken maken
De inzet van de Rapid Responder GGZ in Fryslân is niet nieuw. Sinds 2018 hebben Friese gemeenten, de GGZ, de politie, de Meldkamer Noord-Nederland, de Friesland Zorgverzekeraar en RAV Fryslân afspraken over het vervoer van mensen met onbegrepen gedrag. Samen zetten deze partijen zich in voor goede zorg en passend vervoer. Dat de bus onopvallend is helpt hierbij. Dit zorg voor rust en veiligheid in een stressvolle situatie.

Beoordeling ter plaatse
De sociaal psychiatrisch verpleegkundige maakt na een melding ter plaatse een beoordeling van de persoon en de situatie. Dit kan in de personenbus zijn of bij iemand thuis. Deze snelle beoordeling voorkomt dat mensen op de verkeerde plek terecht komen, zoals bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of onnodig lang moeten wachten op de beoordeling van een speciaal crisisteam. Als het nodig is wordt iemand vervoerd door de Rapid Responder GGZ; naar huis of naar een crisisopvang van een GGZ-instelling. Het team van de Rapid Responder GGZ is speciaal opgeleid voor deze vorm van zorgvervoer.

Snel inzetbaar
De Rapid Responder GGZ is zeven dagen per week inzetbaar voor personen met onbegrepen gedrag. Dit is mogelijk tussen 12:00 uur en 24:00 uur. De standplaats is Drachten. De Rapid Responder GGZ wordt aangestuurd door de Meldkamer Noord-Nederland. De crisisbeoordelingslocatie van de GGZ in Leeuwaren (Jelgershuis) is 24/7 bereikbaar voor overleg, wanneer er sprake is van acute psychiatrie.