LCPS_RCPS_arno.overduin

RCPS en LCPS zorgen voor een goede patiëntenspreiding tijdens coronacrisis

Als er in een ziekenhuis teveel opnamen zijn, waardoor de patiëntenzorg in het geding komt, kan de specialist (arts) kijken welke patiënt het beste kan worden uitgeplaatst. De patiënt wordt vervolgens aangeboden in de zogeheten PMR (Patiënt Movement Request) tool. In deze tool staat de relevante informatie over de patiënten die overgeplaatst moeten worden. “Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) kijkt altijd eerst naar de regionale mogelijkheden om een patiënt te matchen”, geeft Arno Overduin (manager stafbureau RAVFryslân) aan. “Indien er geen mogelijkheid is binnen de regio, doet het RCPS een PMR bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) voor een verplaatsing buiten de regio.”

“De pandemie bevestigt hoe belangrijk een goede samenwerking in de keten is”, aldus Arno. “Noord-Nederland heeft vanwege COVID-19 veel patiënten opgevangen uit Brabant, maar ook uit andere regio’s.” Elke ochtend om 10 uur werd vanuit de ROAZ-regio’s, dus ook vanuit Noord-Nederland de beddencapaciteit gedeeld met het LCPS. Het RCPS ontving de beddencapaciteit van de ziekenhuizen in Noord-Nederland. Wanneer het RCPS een match met een ziekenhuis in het noorden had, zorgde het LCPS voor het transport. Arno: “Bij verplaatsingen wordt het transport in eerste instantie geregeld door de RAV van de uitplaatsende regio. Het afgelopen jaar hebben teams uit Fryslân echter regelmatig patiënten opgehaald uit andere regio’s .” De lange colonne ambulances die volop te zien was in de media, is een beeld dat bij veel mensen indruk maakte.