Publieksjaarverslag

2021 in cijfers

RAV Fryslân

RAV Fryslân is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in Fryslân. De daadwerkelijke ambulancezorg wordt uitgevoerd door UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg.

Onze ambulanceposten

Omdat Fryslân een unieke provincie is met vele meren en vier van de Waddeneilanden, hebben we veel posten verspreid over de provincie nodig om in de hele provincie goede ambulancezorg te kunnen bieden en in 95% van de gevallen binnen 15 minuten na een melding ter plaatse te kunnen zijn.

24

ambulanceposten

Ontdek meer

Patiëntgegevens

Totaal aantal patiënten

56.521

Gemiddelde leeftijd

61,9

Aantal
meldingen

Complimenten

meldingen complimenten

40

Klachten

meldingen klachten

38

Calamiteiten

meldingen calamiteiten

0

"Het doet ons heel goed te weten dat jullie en een aantal omstanders, hebben gedaan wat jullie konden."

"Dankjewel dat jullie mij zo lief en goed geholpen hebben. En dat jullie mijn familie zo lief gerustgesteld hebben."

"Hulde aan de mensen van de ambulance voor de goede zorgen."

Over Fryslân

Ons verzorgingsgebied bestaat uit 18 gemeenten, samen goed voor 649.944 inwoners.

Inwoners Fryslân

651.459

(per 1-1-2021)

patienten fryslan

Aantal toeristen zomerperiode
Het aantal toeristen dat in de zomer op vakantie ging in Fryslân lag in 2020 20% hoger dan in 2019. Het voor- en naseizoen was juist rustiger door corona.

Medewerkers

icoon medewerkers

Aantal Friese ambulance­medewerkers

medewerkers 1

Ambulancechauffeur

135

medewerkers 2

Ambulance-verpleegkundige

162

medewerkers 3

Centralist

17

medewerkers 1

Zorgambulance

chauffeur

7

medewerkers 4

Zorgambulance

verpleegkundige

8

Leeftijd

Dienstjaren

Gezondheids­cijfer

95,90%

ziekteverzuim 4,31%

gezondheidscijfer

Data analyse

icoon dataanalyse

Aantal ritten

Aantal ritten A1 2021

22.167

Aantal ritten A2 2021

15.482

Aantal ritten B 2021

11.724

Aantal ritten hiervan dat een ambulanceconsult was in 2021

12.757

Totaal aantal ritten

ambu icon white

Aantal vluchten Waddeneilanden

A1 prestatie binnen de norm van 15 minuten

norm 15 minuten

A2 prestatie binnen de norm van 30 minuten

norm 30 minuten

Meldingen Meldkamer Ambulancezorg

226.797

meldingen

Gemiddelde meldtijdsduur (minuten)

In veel gevallen is de ambulance al onderweg, terwijl de centralist nog contact heeft met de melder.

Materialen

icoon materialen

Voertuigen

voertuig ALS

36

ALS

Advanced Life Support

voertuig BLS

6

BLS

voertuig Rapid responders

3

Rapid responders

Een rapid responder is een voertuig bemand door een solo-verpleegkundige.

voertuig GGB

7

GGB­voetuigen

Grootschalige
Geneeskundige Bijstand

voertuig Behandelbus

1

Behandelbus

Samen met RAV Groningen en RAV Drenthe.

voertuig Ambulancebike

2

Ambulance­bikes
voertuig Ambulanceboot

1

Ambulance­boot
voertuig Sneeuwscooter

1

Sneeuw­scooter
voertuig Ambulancehelicopter

1

Ambulance­helicopter
voertuig-ambulance-motor

1

Ambulance­motor
Rapid Responder GGZ

1

Rapid Responder GGZ

Covid-19

icoon covid19

Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het coronajaar. Een jaar met onzekerheid en hectiek. Maar ook van saamhorigheid; er samen voor gaan. Medewerkers die bereid zijn om extra te werken. Het samenwerken met ketenpartners is meer dan ooit belangrijk voor het kunnen bieden van goede zorg voor zoveel mogelijk patiënten. Hier zijn wij trots op!

voertuig BLS

Aantal COVID-ritten

4.198

voertuig Ambulancehelicopter

Aantal COVID IC-vluchten

117

Processtappen met de tijd die eraan hangt (ritduur)

*De aanrijtijd naar een patiënt duurt bij een COVID rit langer dan bij een non-COVID rit, omdat de collega’s zich moeten omkleden in volledig pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).

**Omdat de ambulanceverpleegkundige in eerste instantie vaak alleen gaat of zelfs de hele behandeling alleen doet, duurt ook deze stap langer.

***Deze stap tijdens een COVID rit duurt ook langer. Dit heeft te maken met aan de ene kant het vinden van een plek voor de patiënt, en aan de andere kant met het uitgebreid moeten schoonmaken van de ambulance voordat deze weer naar een volgende patiënt kan.

Ontdek meer

Certificaten

icoon certificaten
Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg zijn gecertificeerd.
certificate 1

HKZ

Kwaliteits- en veiligheidsnormen

certificate 2

NEN 7510

Informatiebeveiliging