Publieksjaarverslag

2020 in cijfers

RAV Fryslân

RAV Fryslân is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in Fryslân. De daadwerkelijke ambulancezorg wordt uitgevoerd door UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg.

Onze ambulanceposten

Fryslân is op Drenthe na de dunst bevolkte provincie van Nederland. Met de vele meren en vier Waddeneilanden een unieke regio. Door de spreiding van onze ambulanceposten kunnen wij in vrijwel alle gevallen binnen 15 minuten ambulancezorg bieden.

24

ambulanceposten

Patiëntgegevens

Totaal aantal patiënten

46.579

Gemiddelde leeftijd

63

patienten vrouw

49,6%

patienten man

50,4%

Aantal
meldingen

Complimenten

meldingen complimenten

38

Klachten

meldingen klachten

54

Calamiteiten

meldingen calamiteiten

0

"Het doet ons heel goed te weten dat jullie en een aantal omstanders, hebben gedaan wat jullie konden."

"Dankjewel dat jullie mij zo lief en goed geholpen hebben. En dat jullie mijn familie zo lief gerustgesteld hebben."

"Hulde aan de mensen van de ambulance voor de goede zorgen."

Over Fryslân

Ons verzorgingsgebied bestaat uit 18 gemeenten, samen goed voor 649.944 inwoners.

Inwoners Fryslân

649.944

(per 1-1-2020)

patienten fryslan

Aantal toeristen zomerperiode
Het aantal toeristen dat in de zomer op vakantie ging in Fryslân lag in 2020 20% hoger dan in 2019. Het voor- en naseizoen was juist rustiger door corona.

Optimalisereren planbare ambulancezorg

RAV Fryslân heeft zich samen met de RAV-en van Drenthe en Groningen ingezet voor het optimaliseren van planbare ambulancezorg. Dit gebeurde binnen een pilot in nauwe samenwerking met de betrokken ketenpartners. Het accent lag op een efficiëntere planning, waardoor de ambulancediensten vaker op tijd zijn en betere patiëntenzorg kunnen leveren.

Medewerkers

icoon medewerkers

Aantal Friese ambulance­medewerkers

medewerkers 1

Ambulancechauffeur

131

medewerkers 2

Ambulanceverpleegkundige

149

medewerkers 3

Centralist

16

medewerkers 1

Zorgambulance

chauffeur

6

medewerkers 4

Zorgambulance

verpleegkundige

8

Leeftijd

Dienstjaren

Gezondheids­cijfer

95,69%

ziekteverzuim 4,31%

gezondheidscijfer

Berjochten út it hert

2020 was door corona een bijzonder jaar. Verschillende collega’s deelden hun ervaringen in een blog of vlog in de media. Ekelien Steensma deed mee aan het vlogproject ‘Berjochten út it hert’ van Omrop Fryslân. “It is hiel bysûnder om yn dizze tiid op de ambulânse te wurkjen”, vertelt Ekelien in één van haar vlogs. “It is goed om minsken te fertellen wat ús wurk ynhâldt en dat it troch corona somstiiden ek oars as oars giet.”

Data analyse

icoon dataanalyse

Aantal ritten

Aantal ritten A1 2020

22.874

Aantal ritten A2 2020

16.920

Aantal ritten B 2020

11.874

Aantal ritten hiervan dat een ambulanceconsult was 2020

11.840

Totaal aantal ritten

ambu icon white

Aantal vluchten Waddeneilanden

A1 prestatie binnen de norm van 15 minuten

norm 15 minuten

Onze prestatienorm in 2020

De ambulance was in 2020 gemiddeld na 9,49 minuten ter plaatse. 90,6% van alle inzetten van RAV-Fryslân was binnen de 15-minutennorm. Ondanks dat het percentage 4% lager is dan in 2019, zijn we tevreden. “COVID-19 had het afgelopen jaar impact op de prestatienorm van RAV-Fryslân. Door de verlengde procestijden is het aantal inzetten binnen de 15-minutengrens verschoven”, legt Sietze Kijlstra uit. “We zijn heel blij dat wij ondanks de lastige periode nog steeds goede ambulancezorg konden bieden.”

A2 prestatie binnen de norm van 30 minuten

norm 30 minuten

Meldingen Meldkamer Ambulancezorg

202.874

meldingen

Gemiddelde meldtijdsduur (minuten)

In veel gevallen is de ambulance al onderweg, terwijl de centralist nog contact heeft met de melder.

Materialen

icoon materialen

Voertuigen

voertuig ALS

36

ALS

Advanced Life Support

voertuig BLS

5

BLS

voertuig Rapid responders

3

Rapid responders

Een rapid responder is een voertuig bemand door een solo-verpleegkundige.

voertuig GGB

7

GGB­voetuigen

Grootschalige
Geneeskundige Bijstand

voertuig Behandelbus

1

Behandelbus

Samen met RAV Groningen en RAV Drenthe.

voertuig Ambulancebike

2

Ambulance­bikes
voertuig Ambulanceboot

1

Ambulance­boot
voertuig Sneeuwscooter

1

Sneeuw­scooter
voertuig Ambulancehelicopter

1

Ambulance­helicopter
voertuig-ambulance-motor

1

Ambulance­motor

Inzet van ambulance­helicopter

Voor de ambulancezorg op de Waddeneilanden kan RAV Fryslân de ambulancehelikopter – ANWB MAA Medic01 – inzetten. Door COVID-19 was de helikopter nodig voor overplaatsing van IC-patiënten. Dankzij de inzet van helikopters konden patiënten die in kritieke toestand verkeerden snel over grote afstanden worden verplaatst.

Covid-19

icoon covid19

Niemand zal 2020 ooit vergeten. Het coronajaar. Een jaar met onzekerheid en hectiek. Maar ook van saamhorigheid; er samen voor gaan. Medewerkers die bereid zijn om extra te werken. Het samenwerken met ketenpartners is meer dan ooit belangrijk voor het kunnen bieden van goede zorg voor zoveel mogelijk patiënten. Hier zijn wij trots op!

voertuig BLS

Aantal COVID-ritten

3.908

voertuig Ambulancehelicopter

Aantal COVID IC-vluchten

128

Processtappen met de tijd die eraan hangt (ritduur)

*De aanrijtijd naar een patiënt duurt bij een COVID rit langer dan bij een non-COVID rit, omdat de collega’s zich moeten omkleden in volledig pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).

**Omdat de ambulanceverpleegkundige in eerste instantie vaak alleen gaat of zelfs de hele behandeling alleen doet, duurt ook deze stap langer.

***Deze stap tijdens een COVID rit duurt ook langer. Dit heeft te maken met aan de ene kant het vinden van een plek voor de patiënt, en aan de andere kant met het uitgebreid moeten schoonmaken van de ambulance voordat deze weer naar een volgende patiënt kan.

Media

In de media

Behalve corona gerelateerd nieuws, was er ook ander nieuws. Hieronder de highlights uit de media in 2020.

verlaging snelheid

Verlaging maximum­snelheid snelwegen

De maximaal toegestane snelheid op de snelwegen is met ingang van 16 maart 2020 overdag verlaagd van 130 naar 100 kilometer per uur. Dit heeft ook consequenties voor de maximumsnelheid van onze ambulances. Waar eerder 170 kilometer per uur toegestaan was, is dat nu 140. Toch heeft deze verlaging geen invloed op de ambulancezorg in Fryslân. In Fryslân zijn minder snelwegen en in verhouding tot de meeste andere provincies meer ambulanceposten. De ligging van de ambulanceposten is zo gekozen dat meer dan 99% van de inwoners binnen 15 minuten van een ambulancepost zit.
flitsmeister

Samenwerking met Flitsmeister

Via een koppeling met de Landelijke Server Incidenten en Voertuigen (LSIV) van Ambulancezorg Nederland (AZN) ontvangt Flitsmeister de voertuiglocaties van de Friese ambulances. Deze data wordt gebruikt om via Flitsmeister automobilisten nog beter te waarschuwen voor naderende ambulances.

Automobilisten kunnen op deze manier vroegtijdig en rustig ruimte maken voor deze hulpvoertuigen.

wet ambulancevoorziening

Wet ambulancezorg­voorzieningen

De Wet ambulancezorg­voorzieningen is per 7 juli een feit. Dit betekent dat de huidige aanbieder het recht en tegelijkertijd de plicht krijgt om ambulancezorg te leveren. Voor RAV Fryslân betekent dit dat wij de ambulancezorg in Friesland voor onbepaalde tijd mogen blijven verzorgen.
dashboard

Ongevallendashboard

De registratie van verkeersongevallen is volgens het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân sterk verbeterd met het nieuwe ongevallendashboard. Vooral ongevallen met fietsers en wandelaars komen beter in beeld door het nieuwe registratiesysteem. Waar eerst alleen werd gewerkt met cijfers van de politie, worden op het dashboard de cijfers van alle Friese Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH’s), de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV Fryslân) en onafhankelijk expertisecentrum VeiligheidNL hieraan toegevoegd. De informatie uit het dashboard wordt door gemeentelijke en provinciale beleidsmakers gebruikt.

Certificaten

icoon certificaten
Kijlstra Ambulancezorg en UMCG Ambulancezorg zijn gecertificeerd.
certificate 1

HKZ

Kwaliteits- en veiligheidsnormen

certificate 2

NEN 7510

Informatiebeveiliging