Friese Cliëntenraad Ambulancezorg

RAV Fryslân heeft sinds de zomer van 2021 een cliëntenraad. Deze Friese Cliëntenraad Ambulancezorg (FCA) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle toekomstige patiënten van onze RAV en bestaat uit 5 enthousiaste en betrokken leden. De FCA heeft ook een adviserende rol richting de bestuurders, bijvoorbeeld als het gaat over de kwaliteit van de zorg en […]

Rudi Tepper over 40 jaar werkplezier!

Onze collega Rudi Tepper is maar liefst 40 jaar bij ons in dienst als ambulanceverpleegkundige en opleider. We blikken met hem terug en kijken samen vooruit. Wanneer ben je gestart op de ambulance?“Ik werkte in 1981 op de hartbewaking in het Antonius Ziekenhuis Sneek. Daar kwam toen een vacature voor ambulanceverpleegkundige vrij. Ambulancezorg was destijds […]

RAV Fryslân verantwoordelijk voor passende zorg voor mensen met onbegrepen gedrag.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân kreeg vanaf 1 januari 2021 van het ministerie van VWS de verantwoordelijkheid voor het vervoer van personen met onbegrepen gedrag. Deze taak wordt samen met de GGZ en Friese gemeenten ingevuld en is het vervolg van de goede samenwerking in de afgelopen jaren. Voor het vervoer van personen met onbegrepen […]

Test sneeuwscooter

In bijna heel Nederland viel in de nacht van 6 op 7 februari 2021 sneeuw. Na die sneeuwval bleef het een week lang winters weer en werd er volop in de sneeuw gespeeld en geschaatst. De weersomstandigheden waarin een uniek ambulancevoertuig van pas kan komen: onze sneeuwscooter. RAV Fryslân is de enige RAV van Nederland […]

5 Jaar ambulancehelikopter RAV Fryslân

Het was dinsdag 16 november 2021 exact 5 jaar geleden dat RAV Fryslân startte met ambulancezorg via de lucht vanaf de Waddeneilanden. De acute zorg voor eilanders is hiermee verbeterd. Patiënten zijn sneller vanaf de Waddeneilanden in een ziekenhuis op de vaste wal, waar ze gespecialiseerde zorg kunnen krijgen. Een korte terugblik!In 2014 geeft het […]

Ambulancezorg in het tweede COVID-19 jaar

In 2020 kregen we te maken met de COVID-19 pandemie. Na veel onzekerheid en hectiek leerden we bij de (acute) ambulancezorg hiermee in de loop van het jaar om te gaan. Mede hierdoor hebben we ons ook goed door de twee ‘coronapieken’ van 2021 heen geslagen. Samenwerking in de ketenDit hebben we niet alleen gedaan, […]